2018

Rapport 2018:122. Arkeologisk utredning, etpp 1 och 2. Södermanlands län, Södermanland, Nynäshamns kommun, Ösmo socken, fastighet Själv 5:14 m.f.
Wivianne Bondesson

Arkeologerna, Statens historiska museer, har genomfört en arkeologisk utredning i Själv i Ösmo socken, Södermanland. Vid utredningen påträffades två nya boplatser från äldre stenålder samt ett gränsmärke. Utredningen ska fungera som planeringsunderlag inför utarbetandet av en detaljplan för Nynäshamns kommun.