2019

Rapport 2019:130. Arkeologisk undersökning. Östergötlands län, Östergötland, Söderköpings kommun, Skönberga socken, Skönberga kyrka
Rikard Hedvall