2022

Nya Lödöse Rapport 2022:3
Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden, Västergötland, Göteborgs stad och kommun, L1969:847
Redaktör: Mattias Öbrink

I skrivande stund pågår en omfattande förändring av stadsdelen Gamlestaden i Göteborg och i samband därmed har en rad arkeologiska undersökningar genomförts. Undersökningarna berör lämningar av staden Nya Lödöse som låg här mellan 1473 och 1624 och som givit Gamlestaden dess namn. I mindre utsträckning har undersökningarna också berört yngre perioder i Gamlestadens historia, dels landeritiden under 1600- till 1800-tal, dels den industriella epoken från i huvudsak 1800- och 1900-talen.

Den här rapporten innehåller resultaten av arkeologiska undersökningar som genom-fördes år 2013 och 2015–2017. Den yta som beskrivs här låg i den norra delen av staden, väster om den nord-sydliga huvudgatan och öster om stranden. Rapporten omfattar nio stadsgårdar och de gator som omgav dem.

Undersökningarna i Gamlestaden sker i samverkan mellan Arkeologerna (SHM), Bohusläns museum och Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ i nära samarbete med Göteborgs stadsmuseum