2018

Rapport 2018:78. Arkeologisk utredning. Västra Götalands län, Bohuslän, Munkedals kommun, Foss socken, Säleby 2:3, Foss 598
Anders Kjellin och Elisabet Schager med bidrag av Christina Rosén

Våren 2018 utfördes en arkeologisk utredning i Foss socken i Munkedals kommun. Anledningen var planerad exploatering av ett bergsområde och att berget då ska tas ned i samband med det. Vid utredningen hittades en nyupptäckt stenåldersboplats. Därtill utfördes en kartering av befintliga fornlämningar som kommer att påverkas.