2019

Rapport 2019:81. Arkeologisk utredning steg 2. Västra Götalands län, Västergötland, Marks kommun, Sätila och Hyssna socknar
Jörgen Streiffert och Christina Rosén

Inför anläggandet av en VA-ledning inom Sätila och Hyssna socknar i Marks kommun har Arkeologerna, Statens historiska museer, utfört en arkeologisk utredning steg 2. Totalt berördes sju områden. Två härdar och en stengrund från en fålla, mindre hägnad eller möjligen en förrådsbyggnad påträffades. Inga fynd framkom.