2023

Rapport 2023:16
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Vreta kloster socken, Vreta Klosters Berg 3:50 och Vreta Klosters Berg S:2. Inom fornlämningsområde till L2010:7938 och L2010:8207 samt L2022:10562.
Katarina Österström