2023

Rapport 2023:4
Arkeologisk utredning
Östergötlands län, Mjölby kommun, Väderstad socken, inom Vallsberg 1:1, 3:20, 3:4, 12:2 samt Väderstad 5:1, 6:1, 7:1, 1:2, 1:6 och 5:4
Annika Helander och Peter Zetterlund

Arkeologerna, Statens historiska museer har genomfört en arkeologisk utredning i utkanten av Väderstad, inom stensträngssystemet där registrerade fornlämningar saknas. Anledningen var att Mjölby kommun planerar för ett upplevelsecenter för mat inom ett omfattande område söder om Väderstads samhälle. Vid utredningen framkom en omfattande boplats som enligt 14C-resultat är samtida med stensträngssystemet, det vill säga yngre romersk järnålder, samt en något äldre boplats från övergången mellan yngre bronsålder och förromersk järnålder.