2020

Rapport 2020:28. Arkeologisk utredning, etapp 2. Kalmar län, Småland, Västerviks kommun, Gladhammars och Hjorteds socknar
Annika Helander och Peter Zetterlund

Arkeologerna, Statens historiska museer, har genomfört arkeologisk utredning, etapp 2, inför vägombyggnad utmed E22 mellan Gladhammar och Bälö i Västerviks kommun. Utmed den 16 kilometer långa sträckan är det tre objekt där ytterligare arkeologiska åtgärder rekommenderas inför planerat vägarbete.