2019

Rapport 2019:112. Arkeologisk utredning steg 1, Västra Götalands län, Västergötland, Marks kommun, Horred och Surteby Kattungasocknar, Hinnared 3:4, 1:2, Fåglasång 1:10, 3:1, Sundholmen 1:12, 1:15 med flera.
Jessica Andersson med bidrag av Christina Rosén

Försommaren 2019 genomförde Arkeologerna en utredning i Viskans dalgång mellan Sundholmen i söder och Björketorp i norr. Utredningen omfattade ett cirka 200 hektar stort område och föranleddes av att Trafikverket planerar ny järnväg och järnvägsplan inför ombyggnad av väg 41.