2015

Rapport 2015:4. Arkeologisk utredning. Västra Götalands län, Västergötland, Ulricehamns kommun, Ulricehamns socken, Vist 10:25, Ubbarp 8:20, Ulricehamn 265 och 266
Gisela Ängeby

Rapporten redogör för resultaten av en kompletterande utredning utförd öster respektive väster om Riksväg 46 strax norr om Ulricehamns stad. De aktuella ytorna tangerar områden som tidigare varit föremål för arkeologiska förundersökningar, vilka resulterade i boplatsspår från sen romersk järnålder och folkvandringstid. Utredningen kan nu visa att det bland boplatslämningarna väster om riksvägen, även finns en flatmarksgrav med fynd av ett kamfragment i ben.