Gamla Uppsala

Blogginlägg 2015.03.16

Fortsatt arbete för arkeologerna

Det här var tider det – stolpmonumentet i Gamla Uppsala undersöktes 2013. Men vad gör arkeologerna nu? Kom och lyssna...

Blogginlägg 2014.10.24

Fler fina fynd

Den här mässingsdroppen som blivit kvar i degeln i Gamla Uppsala är guld värd för vår metallexpert Lena Grandin. Hör...

Blogginlägg 2014.08.29

Gäckande fynd och kungligt besök

Konungen är redan informerad om Gamla Uppsalas grophus. Nu är det din tur! 

Blogginlägg 2014.05.28

Spännande fynd och pusselbitar

Flotta knappar från utgrävningen och andra föremål.

Blogginlägg 2014.04.25

Blandat från Gamla Uppsala

Gamla Uppsala från ovan 1709. Östra delen av byn kallades Storbyn - men hur gammalt är namnet?

Blogginlägg 2014.03.25

Vem är detta?

Liten men väl värd att uppmärksammas. Läs mer på projektets hemsidan, www.arkeologigamlauppsala.se

Blogginlägg 2014.03.21

Fyndregistrering pågår

Gamla Uppsalas fynd registreras för fullt! Men vad är det här egentligen? http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2014/Pages/vad-kan-det-vara.aspx Ett tu tre. Fin filur från Gamla...

Blogginlägg 2014.02.28

Parasiter och pollen

Vår eminente paleoekolog och arkeobotaniker Jonas Bergman berättar om mycket små men väldigt betydelsefulla fynd från Gamla Uppsala. Läs mer...

Blogginlägg 2014.02.15

Rester efter en båt?

Sagt med livrem och hängslen: kan denna planka av asp med pluggar kanske, möjligtvis och eventuellt vara rester efter en...

Blogginlägg 2014.01.24

Nyfiken…

… på vad vi grävde fram i Gamla Uppsala 2013? Läs gärna vår årskrönika! www.arkeologigamlauppsala.se

Blogginlägg 2013.12.04

Olika fynd m.m.

Voilà! Vackert och vendeltida! http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2013/Pages/vendeltida-parlor-en-masse!.aspx Vårt andra runbleck från boplatsområdet i Gamla Uppsala! Men vad står det egentligen? http://www.arkeologigamlauppsala.se/Sv/nyheter/2013/Pages/ett-till-runbleck!.aspx Utgrävningen...

Blogginlägg 2013.11.29

Geoprospektering i Gamla Uppsala

Blir det fler stolpfundament???