Göteborg

Publikation

Spårvägsutbyggnad på Skeppsbron i Göteborg

Rapport 2015:36. Arkeologisk förundersökning och antikvarisk kontroll, Västergötland. Viktor Svedberg

Publikation

Gamlestadsvägen

Nya Lödöse Rapport 2015:1. Arkeologisk förundersökning i Gamlestaden 2013. Bengt Westergaard

Publikation

Masthamnens bryggor från 1800-talet?

Rapport 2015:33. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Carina Bramstång Plura

Publikation

Stadsgård 1-4, Nya Lödöse

Nya Lödöse Rapport 2017:1. Stadsgård 1–4. gata a och b samt vretar. Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden, Västergötland. Mattias Öbrink & Christina Rosén (red.)

Publikation

Strategiska bosättningar vid Syrahålasundet

UV Rapport 2014:153. Arkeologisk undersökning, Västergötland. Petra Nordin m fl.

Publikation

Ett titthål i Göteborgs historia

UV Rapport 2014:176. Arkeologisk förundersökning samt undersökning. Västergötland, Carina Bramstång Plura

Uppdrag

Stort bronsåldersröse undersöks

Ett av Västsveriges största bronsåldersrösen undersöktes 2017 i Arendal på Hisingen i Göteborg. Vad döljer sig under stenarna?

Uppdrag

Staden Nya Lödöse

Spåren efter den försvunna staden Nya Lödöse i Göteborg finns kvar under gatorna. 2013 startade den största stadsarkeologiska undersökningen någonsin i Västsverige.

Publikation

Förundersökning vid Gamlestadens fabriker

Nya Lödöse Rapport 2015:2. Arkeologisk förundersökning Västergötland. Jonathan Pye m. fl.