Norrköping

Publikation

Terrasseringar och odling

Rapport 2015:69. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Katarina Sköld m. fl.

Publikation

En begravningsplats vid Dragsgärdet

Rapport 2015:37. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Östergötland. Christina Helander

Blogginlägg 2017.10.13

På jakt efter de första människorna i Pryssgården

En av frågorna som vi försöker besvara med förundersökningen är när området togs i anspråk. Fanns det människor här redan...

Publikation

Begravningsplatserna vid Norrköpings fängelse

Rapport 2016:26. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Magnus Stibéus m. fl.

Publikation

Norrköpings fängelse

Rapport 2017:21. Spår av spinnhusets konsumtion under 1800-talet, arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Magnus Stibéus med bidrag av Ola Magnell

Publikation

Tingstads kyrka

Rapport 2017:47. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Caroline Arcini, Rikard Hedvall & Annika Konsmar

Publikation

Skärlöta – intill ett gravfält

Rapport 2017:30. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Östergötland, Norrköpings kommun, Kvillinge socken, Skärlöta 5:1, Kvillinge 123:1

Publikation

Vid nya torget

Rapport 2017:31. Rikard Hedvall. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland.

Publikation

Kabelschakt på Vikbolandet i Norrköping

Rapport 2017:5. Arkeologisk undersökning

Blogginlägg 2017.06.30

Pryssgården 2017

Arbetet med undersökningarna vid Fiskeby är avslutade. Vi har nu förflyttat oss till andra sidan av E4:an, till Pryssgården.

Blogginlägg 2017.06.28

Trehundraåriga sopor

Vi påbörjade idag ytterligare ett schakt som delvis berörde den gamla Magasinsgatan.

Blogginlägg 2017.06.27

På fest på 1700-talet

Sönderslagna fajansfat och vinglas, samt ostronskal och kritpipsskaft vittnar om diverse festligheter i grannskapet under 1700-talet.