Östra Fyrislund

Blogginlägg 2015.06.17

Mörka jordlager i brunnen

I samma område av boplatsen som brunnen hade grävts i, fanns också mörka jordlager. En fråga var om de här...

Blogginlägg 2015.06.17

En brunn hittad

Brunnar innehåller ofta mycket information. Det är en anledning till att arkeologer gärna vill hitta brunnar när de undersöker förhistoriska...

Blogginlägg 2015.06.15

Tiotal eldstäder undersökta

I den södra delen av undersökningsområdet framträder nu den ena lämningen efter den andra. Arkeologerna har börjat undersöka båda eldstäder...

Blogginlägg 2015.06.12

Första huset i Fyrislund!

Efter ett par veckors undersökning framträdde lämningarna efter det första huset i Fyrislund – och vilket hus sedan! Det har...

Blogginlägg 2015.06.10

Nu är vi igång!

Nu är vi igång! Den arkeologiska undersökningen i utkanten av Uppsala har nu inletts. Under sommaren kommer tre boplatser från...

Blogginlägg 2015.05.21

Kort bakgrund om grävningen

År 1993 upptäcktes de första boplatslämningarna i det område som Arkeologiska uppdragsverksamheten skall börja undersöka med start 1 juni i...