Saltängen

Blogginlägg 2016.10.07

Mellan Spinnhuset och tobaksplantagen

I veckan har vi påbörjat nästa etapp av de arkeologiska undersökningarna vid Inre hamnen – och även nu inleder vi...

Blogginlägg 2016.09.22

Kronobränneriets odlingar?

Fotot visar delar av undersökningsområdet från söder. Den första utgrävningsetappen har bl a genomförts i bildens högra kant. Här stod...

Blogginlägg 2016.09.19

Äntligen måndag, men inget nytt under solen?

Jo, faktiskt. Karin hittade en ”träklubba” långt nere i bottensanden. Träföremålets funktion och ålder är obekant. Spännande att invänta dateringar...

Blogginlägg 2016.09.16

Selterskrus med mineralvatten

Vi hittar en hel del skärvor av saltglaserat stengods. Flera kommer från sk Selterskrus, som dateras till 1700-tal och tidigt...

Blogginlägg 2016.09.15

Kinesiskt porslin

Idag har vi grävt i södra delen av området, inte långt från kajen. En stor silo stod här under 1900-talet,...

Blogginlägg 2016.09.14

Huset är från 1700-talet

En stengrund ligger i nivå med vattenytan. Ovanför stenarna syns de olika golv- och raseringslagren. Huset är troligen från 1700-talet...

Blogginlägg 2016.09.13

Kronobränneriets smedja

Grävningarna har idag koncentrerats till området för Kronobränneriets smedja och en byggnad som på en del av 1700-talskartorna benämns spruthus...

Blogginlägg 2016.09.12

Oidentifierade föremål

Idag hittades flera delar av handslaget enkupigt vingtegel med stämplar på klackens nacke. Takteglet hade möjligen lagts ut som en...