Mellan 2008 och 2012 pågick flera stora arkeologiska utgrävningar i kvarteret Kvarnholmen i centrala Kalmar. Över 20 000 fynd från olika tidsepoker liksom rester av hus och byggnader hittades.

Bland de många föremålen finns bland annat leksaker från 1600-talet och vardagsföremål. Totalt handlar det om ett mycket stort antal fynd, bland annat av keramik, kakel och glas

Vid mitten av 1600-talet beslöt man flytta hela Kalmar stad, från det medeltida läget vid slottet och till den närbelägna Kvarnholmen. Den nya staden utformades som en modern rutnätsplan, med raka gator och kvarter, omgiven av ett befästningsverk. Stora delar av detta syns fortfarande i dagens stadsbild.

Mellan 2011–12 gjordes en arkeologisk undersökning av kvarteret Gesällen, mitt i Kalmar på den norra delen av Kvarnholmen, tillsammans med Kalmar läns museum. Undersökningen omfattade 12 hela tomter, belägna utmed Fiskaregatan och den numera igenlagda Norra Vallgatan. Undersökningen omfattade även de inre delarna av bastionen Carolus Nonus samt delar av stadsmuren och utanför denna fanns rester av en spontverk.

Undersökningen är den hittills största i det tidigmoderna Kalmar, och ingår som en del av en serie arkeologiska undersökningar på Kvarnholmen under åren 2008–2012, som även omfattar kvarteret Mästaren och Magistern samt domkyrkan och förundersökning inom bastionen Gustavus Primus.

Läs mer om resultatet i rapporten (PDF)

Beställ boken i vår bokhandel