Vackra Rosendals trädgård och slottspark på Djurgården i Stockholm anlades på 1800-talet. I maj 2019 flyttade vi in en vecka för att undersöka vad som döljer sig under marken. 

Rosendals slott och park med Djurgårdsbrunnsviken i förgrunden. Foto: Nivå Landskapsarkitektur.

Rosendals slottspark på Djurgården i Stockholm är en tidig 1800-tals park som anlades kring Karl XIV Johans sommarslott. Parkanläggningen utvecklades så småningom till en lustpark i stor skala, med gångvägar och viloplatser ner mot Djurgårdsbrunnsviken. I söder anlades gångvägar för skogspromenader upp mot ”Utsikten”, den plats som tidigare kallades ”Stora Jakten” när Djurgården var en kunglig jaktpark. Parken och bebyggelsen har sedan förändrats över tid men mycket av de tidiga strukturerna finns kvar i dagens parklandskap.

Detalj av karta från 1834, Kungliga Hovstaterna.

Kungliga Djurgårdens Förvaltning har i uppdrag att vårda, försköna och utveckla parken samt att utveckla Södra Djurgården som ett besöksmål. Arbetet med detta har påbörjats, tillsammans med Nivå Landskapsarkitektur.

Kunskapsuppbyggnaden kring den historiska parken har redan påbörjats med en historisk utredning av parkens utveckling, trädinventering, laserscanning och en georadarundersökning i området öster om slottet. Vår utredning tar sin utgångspunkt i dessa arbeten och vi kommer jobba med att ta fram anläggningar som idag inte är synliga ovan mark. Våra resultat kan sedan användas som underlag för restaurering/återskapande av historiska gestaltningselement som exempelvis paviljonger, sittplatser, terrasser, planteringar och gångvägar.

Läs mer:

Christian Laine (red). 2003. Rosendals slott. Stockholm.
Catharina Nolin. 1999. Till stadsbornas nytta och förlustande. Den offentliga parken i Sverige under 1800-talet. Stockholm.

Läs mer i rapporten Trädgårdsarkeologi i Rosendals slottspark

Foto: Nivå Landskapsarkitektur.