En plats nära Marstrands medeltida kyrka och kyrkogård undersöks av arkeologerna under våren 2024. Kyrkan omnämndes första gången 1291 som en klosterkyrka och förhoppningen är att äldre lämningar ska finnas kvar under Kyrkogatan.

Marstrand sett från Koön
Marstrand sett från färjan över sundet från Koön. Foto: Arkeologerna CC BY

Marstrand är idag en sommar och seglaridyll, men historiskt har det varit en sjöfarts- och handelsstad med rötterna i 1200-talet. Trots att staden var liten var den en betydelsefull knutpunkt i den bohusländska ytterskärgården. Runt stadens franciskanerkonvent växte en stad fram under 1300-talet. Staden hade blomstringsperioder under sent 1500-tal och sent 1700-tal. Från 1800-talets mitt blev staden en badort.

Varför gräver vi

Nya avlopps- och spillvattensrör ska läggas i Kyrkogatan, över den gamla kyrkogården, och vidare åt väster över tomtmark. Arkeologerna är med för att undersöka de äldre lämningar som kommer fram. Undersökningen pågår under våren 2024 och är ett samarbetsprojekt med arkeologerna på Bohusläns Museum. Vi undersöker lämningar av kyrkogården och stadsbebyggelse från medeltid och 1500–1700-talet.

Karta från 1669 över området runt kyrkan.
Karta från 1669 över området runt kyrkan. Den sträcka vi ska undersöka är markerad med lila (kartan från Lantmäteristyrelsens arkiv Akt nr N76-1:1).

Vad är det för lämningar vi undersöker?

Området vi ska undersöka ligger direkt intill stadens medeltida kyrka med omgivande kyrkogård. Marstrands kyrka omnämndes första gången 1291 som en klosterkyrka. Runt år 1300 uppfördes ett franciskanerkonvent i sten där den gamla kyrkogården finns nu, det fanns kvar till reformationen. Den södra klosterlängan har undersökts av Bohusläns museum i ett forskningsprojekt under åren 2017–2018.

Kyrkogatan ligger öster om den gamla kyrkogården. Troligen tillkom gatan under 1600-talet, den finns med på en karta från 1669, fast då hette den Svingatan. Kyrkogården sträckte sig längre åt öster än nu fram till 1808 när dagens gatusträckning tillkom. År 1996 gjordes en undersökning i Kyrkogatan och då påträffades lämningar av tomter och hus som hade funnits här före gatan lades ut. De var från 1500-talet men äldre lämningar kan finnas kvar djupare ned i marken.

Under undersökningen vi gör nu hoppas vi kunna hitta lämningar från den äldre miljön runt kyrkan och den bebyggelse som fanns intill.

Svartvitt vykort av gata kantad av träd och hus, Kyrkogatan.
Marstrand. Kyrkogatan. Förlag: Pauli & Torells Bokhandel, Göteborg. Filial Marstrand. Foto: Bohusläns museum, Sweden CC BY-NC-ND
Vykort som visar Marstrandsön. Målning/teckning.
Marstrandsön under porto franco-tiden 1775–1794. Foto: Göteborgs stadsmuseum.