I kvarteret Renströmmen i Norrköping bodde man redan på 1700-talet. Vid Strömmen uppförde de förmögna nya bostadshus i sten i vad som kallades Den Nya Staden.  Två av tomterna grävdes ut under en arkeologisk undersökning.

Karta över Norrköping 1769. Kvarteret Renströmmen är markerat med ett blått A.

I samband med att hertig Johan anlade sitt slott i Norrköping i början av 1600-talet, försökte han också att locka med sig borgare till detta tidigare obebyggda område. Platsen Saltängen, som kom att kallas den nya staden, låg på den norra sidan om Motala Ström, medan den medeltida staden låg på den andra sidan.

En lång rad förnäma personer som Louis de Geer uppförde palats utmed Strömmen. Bostadshusen låg ut mot vattnet längs med dagens Saltängsgatan. Kvar idag finns flera av dessa palats från 1700-talet.

Rodes palats från mitten av 1700-talet, en granngård till de vi undersöker. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Rhodes palats

I samband med att Scandic hotell planerar att bygga ut sin verksamhet i kvarteret Renströmmen undersöktes delar av två av kvarterets tomter med bostadshus i sten från 1700-talet. Stenlagda gårdsplaner och husgrunder i sten frilades bit för bit.

Alldeles bakom bostadshuset där rådmannen Wittstock och därefter rådmannen Körner bodde under 1700-talet låg deras utedass, som vi just nu undersöker. Dasset har varit uppfört i trä på en stengrund, som fortsatte mer än en meter ner under markytan. Hela utrymmet var fyllt med avföring varvat med bland annat kinesiskt porslin, fajanser, keramik, fönsterglas och olika typer av glaskärl. Små tunna röda lackbitar med stämpelavtryck på, ungefär som lacket på ett paket, visar att man sannolikt använt kuverten att torka sig med. Ett rikligt material med djurben, fröer, fruktkärnor, kvistar, barr och ägg låg också bland avföringen.

Därmed finns också möjligheter att avslöja vad som fanns på matbordet och vad som odlades på tomten hos dessa rådmän.

Dasset på rådman Wittstocks gård innan det tömts på sitt innehåll. Foto: Arkeologerna (CC-BY)
Avföring fylld med förmodade körsbärskärnor. Foto: Arkeologerna (CC-BY)
Mycket av porslin och fajanser liksom kritpipsskaften var förvånansvärt ”hela”. Här en vacker fajanstallrik som det förekom flera av. Foto: Arkeologerna (CC-BY)
Kinesiskt porslin. Foto: Arkeologerna (CC-BY)