Ett flera hundra år gammalt skeppsvrak, välbevarade träkistor, kar, spångar och pålar har hittats utanför Liljevalchs på Djurgården i Stockholm. Det rör sig troligen om en båtskrotningsplats från 1600-1700-talet.

Det var i juni 2018 som man undersökte ett område nära Liljevalchs konsthall eftersom museet planerar att bygga ut sina lokaler. Skeppsvraket som hittades under marken dateras preliminärt till slutet av 1600-talet men kan vara ännu äldre. Kölen är 12 meter långt men själva skeppet har troligen varit den dubbla längden.

Det som verkligen överraskade arkeologerna var den välbevarade miljön som dolde sig under marken. Redskap och föremål som använts när man skrotade båtarna fanns fortfarande kvar orörda. Det fanns till och med trä- och huggspån från arbetet kvar.

– Vi fick fram skeppet, pålar, kistor, träkar och spångar som man har gått på. Dessutom hittade vi redskap. Det här är troligen en plats där man tagit hand om äldre skepp, säger arkeologen Niclas Björck:

– Det är unikt att hitta. Kanske är det här den sista båten man tagit hand om innan viken fylls igen och det blir dagens Djurgården.

Detaljer i skeppsvrakets uppbyggnad gör att det kan röra sig om ett äldre fartyg som byggts om under 1500-1600-talet. Viken utanför fylldes igen under 1700-talet när nuvarande ön fick sina gränser och arkeologerna tog tillvara mängder med föremål som kritpipor, djurben, glasflaskor och spik – flerhundraåriga sopor. Prover har också skickats på analys för datering. Kanske användes timret från de skrotade båtarna till timmerupplaget som låg mellan Liljevalchs och Gröna Lund.

Läs om resultatet i rapporten Liljevalchsvraket