Under maj till och med juli 2020 gjordes arkeologiska utgrävningar i Ljungaviken, utanför Sölvesborg, för att undersöka boplatsspår från äldre stenålder, innan det är dags att bygga nya hus på platsen. Tidigare undersökningar i området visar att det finns välbevarade rester av bostäder och stenredskap som är 8 000 år gamla på mellan en och två meters djup.

Sandlager med 8000 år gamla stenåldersredskap på mer än 2 meters djup. Här undersöks lagret genom handgrävning av rutor och sållning år 2010.

Förhoppningarna är stora även vid denna undersökning, eftersom Sölvesborgsområdet har väldigt bra förutsättningar för riktigt spännande stenåldersarkeologi. Under 2016 gjordes den förra större undersökningen i Ljungaviken. Då hittades rester av sex eller sju hyddor från omkring 8000 år sedan, och redskap av flinta och annat stenmaterial från människorna som en gång bodde på platsen och levde av fiske, jakt och växtinsamling. Vid årets stora undersökning väntar vi oss att hitta ännu fler spår av bostäder, och få en bättre bild av människornas levnadsmiljö och hur de levde på stranden för så länge sedan.

Blekinge museum leder projektet i samarbete med Arkeologerna och Sydsvensk arkeologi eftersom det är en omfattande stenåldersundersökning. Det är den största undersökningen i Sölvesborgsområdet sedan 2011, då undersökningar gjordes inför bygget av den nya sträckningen av väg E22. Då gjordes många nya upptäckter som gav en ökad kunskap om förhistorien. Till exempel hittades världens äldsta exempel på fiskfermentering.

Det är ganska ovanligt med välbevarade lämningar från den här tidsperioden i Sverige, men kustområdet i västra Blekinge har bra förutsättningar för undersökningar av äldre stenålder. Det beror på att havet i tusentals år har stått högt över dagens nivå, och i många fall har det då bildats lager som har skyddat spåren från äldre stenålder.

Projektledare är Carl Persson på Blekinge museum, Mathilda Kjällquist är biträdande projektledare och projektledare för Arkeologerna.

Följ gärna arbetet i Blekinge museums blogg och i Arkeologernas sociala kanaler.

Exempel på stenredskap från Ljungaviken från undersökningen 2016. På flera av dem finns mikroskopiska spår av spår från att man använt dem på kött, växtdelar eller trä.
Undersökning och dokumentation av en 8000 år gammal eldstad i Ljungaviken, år 2016.