Uppslagen bokFoto: Staffan Hyll (CC BY)

Publikationer

Rapporter och Daffar

Alla våra rapporter och Daffar (Dokumentation av fältarbetsfasen) som finns som pdf:er finns numera i SAMLA (Riksantikvarieämbetets öppna arkiv). Där kan man söka alla arkeologiska aktörers rapporter utifrån flera olika kriterier, till exempel årtal, socken, fornlämningstyp och så vidare.

För att underlätta översikten över våra äldre rapporter har vi också kvar listor fram till och med 2014, ordnade i serier och utgivningsår, här på vår webbplats, men länkarna går till rapporterna i SAMLA.

Bästa stället att söka efter äldre rapporter är Vitterhetsakademiens bibliotek (sökbara i VITALIS).

Arkiverat

Rapporter, och all annan dokumentation som hör till undersökningarna, förvaras också på Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) i Stockholm. Rapporterna finns även på Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken, på en del andra bibliotek och på våra regionkontor.

Våra övriga publikationer

Publikationer som inte ingår i någon av våra serier hittar du under Övriga publikationer, som pdf:er eller som presentationer med uppgift om var publikationen finns att hitta eller beställa.

Böcker

Arkeologerna ger även ut vetenskapliga och populärvetenskapliga böcker med tolkningar och tankar kring de senaste arkeologiska resultaten, och sprider dem via lämpliga kanaler. En del av våra böcker, både på engelska och svenska finns tillgängliga på Oxbow Books.

Dela sidan på