Fältdatastöd

I samband med genomförandet av arkeologiska undersökningar uppstår ibland situationer där det är svårt att bedöma vilken dokumentationsstrategi och metod som är lämplig att använda. Vi kan vara ett stöd i det valet.

Vi har arbetat med digital fältdokumentation sen 1990-talets början, och har därmed en unik kunskap om metoder och tekniska lösningar. Grunden i vårt dokumentationskoncept är Intrasis, där all information som arkeologer och specialister samlar in under våra arkeologiska uppdrag, lagras och analyseras.

Hos oss kan du få hjälp med att anpassa Intrasis så att den lagrade informationen blir skräddarsydd för ditt projekt. Vi kan även hjälpa till med dokumentation i fält och stöd vid val av tekniska lösningar. Vi erbjuder dessutom kvalitetssäkring av Intrasisdata och ger då förslag på korrigeringar som bör göras innan det slutliga analysarbetet påbörjas.

Kontakt

Karin Lund Håkan Thorén
Systemspecialist Systemutvecklare
010-480 80 15 010-480 80 17

Dela sidan på