Informations- och datasamordningInformations- och datasamordning

Informations- och datasamordning

Arkeologiska projekt generar numera stora mängder digital information. För att den ska bli hanterlig och användbar, krävs att den lagras på ett strukturerat sätt. Inte minst viktigt om den ska delas av flera aktörer.

För att kunna överblicka stora mängder information har vi hos Arkeologerna en sedan länge genomtänkt och inarbetad struktur. Det gäller såväl grundmaterial som resultat av utredningar och undersökningar.

Vi erbjuder lösningar när det krävs datasamordning och strukturering, t ex när flera aktörer arbetar i samma projekt.

Kontakt

Karin Lund Håkan Thorén
Systemspecialist Systemutvecklare
010-480 80 15 010-480 80 17

Dela sidan på