Vi har de senaste två veckorna undersökt gårdsbebyggelse mellan de medeltida Öningagatorna och Sandvikagatorna. Området ligger omedelbart söder om dagens Molinsgatan och Slottsvägen i Gamla stan i Kalmar.

Del av stengodskrus eller stop från Siegburg i Tyskland. Kärlet är eventuellt lite yngre än Kalmarkriget.
Del av stengodskrus eller stop från Siegburg i Tyskland. Kärlet är eventuellt lite yngre än Kalmarkriget. Foto: Arkeologerna CC BY

Danska trupper började i början av maj 1611 under Kristian IV:s eget befäl belägra Kalmar och i slutet av månaden intogs staden. Flera av kalmarborna lyckades ta sin tillflykt till slottet, men deras tillvaro där blev svår med bland annat sjukdomar och svält. Den svenske kungen Karl IX kom till slottets undsättning den 11 juni och ett utfall mot de danska trupperna gjordes den 17 juli. Någon av dessa för kalmarborna så förskräckliga dagar kan husen vi undersökt ha bränts. Den svenske regentens undsättning av slottet och staden misslyckades emellertid. Den 3 augusti kapitulerade Kalmar slotts hövitsman Christian Somme och slottet föll i danska händer. Kapitulationen stämplades som högförräderi av Karl IX och Somme gick i dansk tjänst. Slottet kom åter i svenskt innehav 1613 och staden kunde börja byggas upp igen.

Vi har i blogginlägget Dramatiska fynd från källare berättat om andra spår av Kalmarkriget vid Slottsvägen. I blogginlägget Ölänningar i Kalmar berättade vi om Öningagatan. Du kan också läsa mer om Kalmarkriget här på vår hemsida ”Slotten vid Kalmarsund”.

Flera intressanta fynd har gjorts under veckan som berättar om Kalmarbornas vardag i början av 1600-talet.

En projektil som avlossats mot de belägrande danskarna sommaren 1611?
En projektil som avlossats mot de belägrande danskarna sommaren 1611? Foto: Arkeologerna CC BY
En pistolkula i bly med anslagsskada. Kanske ett spår efter närstrider i samband med det svenska utfallet mot danskarna den 17 juli 1611.
En pistolkula i bly med anslagsskada. Kanske ett spår efter närstrider i samband med det svenska utfallet mot danskarna den 17 juli 1611. Foto: Arkeologerna CC BY
Hus och stenläggningar från tiden för Kalmarkriget vid dagens Slottsvägen.
Hus och stenläggningar från tiden för Kalmarkriget vid dagens Slottsvägen. Foto: Arkeologerna CC BY
Återanvänd kvarn-/malsten som tröskel i byggnad som förstördes 1611.
Återanvänd kvarn-/malsten som tröskel i byggnad som förstördes 1611. Foto: Arkeologerna CC BY
Ett öre silvermynt från Karl IX:s tid i början av 1600-talet.
Ett öre silvermynt från Karl IX:s tid i början av 1600-talet. Foto: Arkeologerna CC BY
Skärva från ett krus tillverkat av brunt saltglaserat stengods. Kärlet har troligen sitt ursprung i Raeren, som ligger i provinsen Liège i nuvarande Belgien nära gränsen mot Tyskland. Vi skrev om en snarlik skärva i vårt blogginlägg 2022-03-11 "Let's dance, runor och en stor källare".
Skärva från ett krus tillverkat av brunt saltglaserat stengods. Kärlet har troligen sitt ursprung i Raeren, som ligger i provinsen Liège i nuvarande Belgien nära gränsen mot Tyskland. Vi skrev om en snarlik skärva i vårt blogginlägg 2022-03-11 ”Let’s dance, runor och en stor källare”. Foto: Arkeologerna CC BY
Skärva i fajans eller majolika från ett fat tillverkat i början av 1600-talet.
Skärva i fajans eller majolika från ett fat tillverkat i början av 1600-talet. Foto: Arkeologerna CC BY
Fat i rödgods från 1600-talet.
Fat i rödgods från 1600-talet. Foto: Arkeologerna CC BY
Ett av faten har lagats i äldre tid. Ståltråden som förband skärvorna saknas emellertid.
Ett av faten har lagats i äldre tid. Ståltråden som förband skärvorna saknas emellertid. Foto: Arkeologerna CC BY
Bryne, väl använt till att slipa kniven.
Bryne, väl använt till att slipa kniven. Foto: Arkeologerna CC BY