2022

Nu har det nya numret av Arkeologi i Östergötland kommit från tryckeriet med de senaste arkeologiska nyheterna från länet. Artiklarna är skrivna av lokalt verksamma arkeologer och andra forskare, som själva valt en plats, ett fynd eller en företeelse som särskilt väckt deras intresse.

I årets nummer kan du bland mycket annat läsa om en kvinna i Aska som begravts i brytningstiden mellan hedniskt och kristet, om varför stenåldern kanske borde kallas ”the nut age” och om hur arkeologiska metoder och analyser har utvecklats de senaste 100 åren.

Från länets städer bjuder vi på artiklar om kvinnor och män som avrättades på avrättningsplatsen i Skänninge och om en nyupptäckt källare på Linköpings slott. Från Norrköpings hamn kommer ett fynd av en flaska som innehållit mirakelmedicin, som enligt tillverkaren botade det mesta, exempelvis ”trånsjuka, svindel och förkylning i underlivet”.

Tidskriften ges ut i samarbete mellan Arkeologerna, Östergötlands museum och Stiftelsen Kulturmiljövård. Den kan köpas på nätet: Statens historiska museer Hem (bokorder.se) eller i butik på Östergötlands museum, Löfstad slott, Linköpings Slotts- & Domkyrkomuseum och på Norrköpings stadsmuseum.
Pris: 80 kr