2015

Rapport 2015:108. Arkeologisk förundersökning. Västra Götalands län, Bohuslän, Tanums kommun, Tanums socken, Tanumshede 3:11 och Oppen 3:4, FU 1 och FU 2.
Föerfattare: Gundela Lindman

Med anledning av detaljplanarbete för Tanum Näringspark i Tanums kommun utfördes arkeologiska förundersökningar av två boplatser från förhistorisk tid. Den ena förundersökningen genomfördes enbart i avgränsande syfte. Inom den andra förundersökningsytan noterades ett mindre parti med härdar, stolphål och en ränna. Dateringarna visar att platsen varit utnyttjad under den äldsta delen av yngre stenåldern. Lämningarna antas representera ett utkantsområde av en boplats som kan ha legat inom de tidigare exploaterade områdena längre västerut.