2022

Rapport 2022:74
Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2
Södermanlands län, Södermanland, Nyköpings kommun, Nyköpings socken, Arnö 4:1, L1984:2983, L1984:2984, L1984:7211, L1984:7273, L2021:4098, L2022:302 och L2022:304
Alf Ericsson och Tom Carlsson

Arkeologerna, Statens historiska museer (SHM) utförde 2021 på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län arkeologiska utredningar, etapp 1 och 2, inom fastigheten Arnö 4:1, belägen söder om Nyköpings stad och Stadsfjärden. I området fanns äldre torp och backstugor, röjningsrösen, stensättningar och en stenåldersboplats. Den arkeologiska utredningen, etapp 2, påvisade bearbetad kvarts och bergart inom två mindre delområden.