2016

Rapport 2016:29. Bosättningsspår från stenålder, järnålder och nyare tid vid Himleån
Arkeologisk förundersökning. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Träslöv socken, Trönninge 5:66, Träslöv 123:1
Petra Nordin

Under en augustidag 2015 utfördes en förundersökning inför vatten- och fiberdragning över boplatsen Träslöv 123:1 i Varberg, Halland. Vid förundersökningen påträffades främst ett flintmaterial med nedslag i äldre stenålder men också ett yxämne från tidigneolitisk tid, en kvartskärna, kvartsavslag, förhistorisk keramik och ett fragment av ett bronsföremål.Boplatslämningar från övergången mellan äldre och yngre järnålder dokumenterades också. I nordväst fanns en husgrund från nyare tid.