2019

Rapport 2019:96. Arkeologisk utredning steg 2 och förundersökning. Västra Götalands län, Västergötland, Marks kommun, Örby­ socken,­Mark­ Skene­ 36:1­ med ­­fl­era, ­fornl.­ L1959:4450,­ L1959:4451, ­L1959:4476,­ L1959:3961 ­och ­L2019:1692
Jessica Andersson

Vid en arkeologisk utredning steg 2 och en förundersökning utmed väg 156, mellan Skoghem och Backadal, undersöktes ett torp och fyra stenkonstruktioner. Torplämningen består av en husgrund och kan dateras till 1800-talets början. Stenkonstruktionerna utgör troligen gravar med datering till brons­ eller järnålder.