2018

Rapport 2018:21. Arkeologisk utredning och kompletterande utredning steg 1. Västra Götalands län, Västergötland, Marks kommun, Örby socken, Buagärde 1:1, Skene 36:1, Skene-Backa 1:6 m.fl., fornlämning Örby 502–507, 509–510
Jessica Andersson med bidrag av Alf Ericsson

Med anledning av att Trafikverket planerar stigningsfält mellan Skoghem och Backadal utmed väg 156 genomfördes under hösten och vintern 2017 en arkeologisk utredning samt en kompletterande utredning steg 1. Sammanlagt dokumenterades 17 nyupptäckta fornlämningar och tre övriga kulturhistoriska lämningar.