2022

Rapport 2022:5
Arkeologisk förundersökning
Kalmar län, Småland, Västerviks kommun, Hjorteds socken, fastighet Lebo 1:5, fornlämning L2020:1548 och L2021:8880
Alf Ericsson

Arkeologerna, Statens historiska museer, har utfört en arkeologisk förundersökning inom ett område med fossil åkermark i Lebo, Hjorteds socken i Västerviks kommun. Anledningen var Trafikverkets planerade ombyggnad av väg E22 till mötesseparerad väg mellan Gladhammar och Bälö. En utvärdering av det samlade resultatet och det kulturhistoriska sammanhanget tyder på att området har ingått i ett periodiskt medeltida åkerbruk på utmarken. Delar av området togs på nytt i bruk under 1700-talet av torpare på det närbelägna Bogölsnäs.