2016

Rapport 2016:39. Arkeologisk förundersökning. Uppsala län, Uppland, Enköping kommun, Vårfrukyrka socken, Vårfrukyrka-Lundby 1:3 och Vårfrukyrka-Jädra 1:9, Vårfrukyrka 435:1–2, objekt 1–3 och objekt 5.

Katarina Appelgren och Louise Evanni

Med anledning av ombyggnad till mötesfri väg och tillkommande tillfartsvägar av RV 70, sträckan Enköping–Simtuna, har Arkeologerna utfört arkeologiska förundersökningar av sammanlagt fyra delområden, område 1, 2, 4 och 6. Områdesindelningen härrör från en tidigare genomförd utredning. Uppdragsgivare var Trafikverket. Område 1 berörde Vårfrukyrka 435:1–2 samt fyra olika objekt; 1–3 samt 5. Lämningar efter gravar från äldre järnålder samt fynd och kulturlager från bronsålder och förromersk järnålder har påträffats.