2019

Rapport 2019:131. Arkeologisk förundersökning 2019. Skåne, Vellinge kommun, Hököpinge socken, del av Hököpinge 68:5 fornlämning L1989:2789 (Hököpinge 15:1)
Tyra Ericson och Nina Trulsson