2022

Rapport 2022:65. Del 1 och 2 (bilagor)
Arkeologisk undersökning 2017
Skåne län, Skåne, Vellinge kommun, Västra Ingelstad socken, fastighet Ingelstad 6:1, L1986:5053 (Västra Ingelstad 80)
Fredrik Strandmark (red.)