2015

Rapport 2015:18. Arkeologisk undersökning 2013. Gård 8 och 9 i Kyrkheddinge by, Skåne, Staffanstorps kommun, Kyrkheddinge socken, Kyrkheddinge 8:37, fornlämning Kyrkheddinge 6:1
Linda Billström