2021

Rapport 2021:65
Arkeologisk utredning, steg 2
Skåne län, Skåne, Vellinge kommun, Håslövs, Skanör-­Falsterbo och Stora Hammars socknar, fastighet Höllviken 19:54, Stora Hammar 5:46, Stävie 17:1 och Skanör 4:1, fornlämning L1989:6231
Magnus Andersson

Inom vissa delar på sträckan mellan trafikplats Kungstorp och Skanör utmed väg 100, planerar Trafikverket att utföra framkomlighetshöjande åtgärder. Länsstyrelsen gav Arkeologerna, Statens historiska museer upp­draget att genomföra en steg 2-­utredning för fyra områden. Inom utredningsområdena framkom endast ett fåtal anläggningar. De enstaka anläggningar som påträffades ska härröras som spridd verksamhet i utkanten till det redan registrerade boplatsområdet L1989:6231.