2023

Arkeologisk undersökning
Skåne län, Skåne, Staffanstorps kommun, Uppåkra socken, fastighet Stora Uppåkra 1:2, 3:17, 8:3, 8:4, 8:8, 8:9, 8:10, 9:3 och S:14, fornlämning L1989:7467 och L1989:7466
Iohannes Miaris Sundberg