Den äldsta tidsperioden som delas in i paleolitikum (äldre stenålder) mesolitikum (mellanstenålder) och neolitikum (yngre stenålder).