Stockholm

Blogginlägg 2020.10.19

Byggnader, brunn och tobaksodling

Under den stora stenläggningen utmed Timmermansgatan har vi undersökt byggnader och en brunn från första halvan av 1700-talet.

Publikation

Liljevalchsvraket

Rapport 2020:90. Arkeologisk undersökning, Uppland. Niclas Björck

Publikation

Norra Riddarholmskajen

Rapport 2020:68. Arkeologisk undersökning, Uppland. Peter Berg

Blogginlägg 2020.10.04

Välbevarad 1600-talsträdgård i kvarteret Rosendal

Under en sentida husgrund har vi undersökt ett parti av en trädgårdsanläggning med grusgångar, odlingskvarter och ett mycket intressant växtmaterial.

Blogginlägg 2020.09.25

Gårdsplan och tobaksodling

I kvarteret Rosendal har vi nu tagits oss ner till 1700-talet. Ut mot gatan finns en vackert lagd stenläggning från slutet av århundradet.

Blogginlägg 2020.09.17

Spikklubba, lungrot och fiskmålla

Vid utgrävningar händer det att den historiska fröbanken väcks till liv. Därför gjorde vi en botanisk inventering i kvarteret Rosendal, innan vi satte skopan i backen.

Publikation

Ombyggnad av en källare i kvarteret Cepheus

Rapport 2020:53. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Peter Berg

PM 2019:4

Trädgårdsarkeologi i Rosendals slottspark

PM Arkeologerna 2019:4. Arkeologisk utredning, Uppland. Karin Lindeblad, Ann-Mari Hållans Stenholm & Jens Heimdahl

PM 2019

Ett skadat gravfält i Lissma

Skadedokumentation. Södermanland, Peter Berg

Publikation

En brunn på Södermalm

Rapport 2019:148. Arkeologisk undersökning, Södermanland. Tomas Westberg

PM 2019

Utredning av fyndområde Sorunda 652:1

PM Arkeologisk utredning, Södermanland. Peter Berg

Publikation

Danvikens hospitalskyrkogård

Rapport 2019:69. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Lena Beronius Jörpeland