I flera år har den största stadsarkeologiska undersökningen någonsin i Västsverige pågått. Medeltida staden Nya Lödöse låg i stadsdelen Gamlestaden, i centrala Göteborg mellan 1473 och 1624. Och spåren finns kvar under gatorna, frusna i tiden.

Område söder om kyrkvägen. Foto: Markus Andersson (Arkeologerna CC-BY)

Under den moderna staden finns en helt annan stad. En stad som varit dold i flera hundra år och närmast bortglömd. Gamlestan i Göteborg genomgår just nu en stor förändring. Ny bebyggelse med hus, knutpunkt för kollektivtrafik och gång- och cykelbanor kommer att förändra stadsbilden. I spåren av denna utveckling kommer även en förgången värld i dagen. Alldeles under oss, där tåg och spårvagnar drar fram och människor hastar iväg, finns en annan stad som har legat mer eller mindre gömd under modernare bebyggelse i hundratals år.

Vardagliga föremål har bevarats under jorden. Här en sko som någon kanske tappade för flera hundra år sedan. Foto: Markus Andersson (Arkeologerna CC-BY)

Sedan 2013 har vi undersökt lämningarna av Nya Lödöse som låg här mellan åren 1473 och 1624, på en plats där Säveån rann ut i en numera försvunnen arm av Göta älv. Staden låg på norra och södra sidan av Säveån och omgavs av en vallgrav.

Under de fem år vi grävt här har kyrkan och kyrkogården, gator och hus samt en del av vallgraven undersökts.Vi har fått nya kunskaper om de miljöer där människorna bodde och arbetade, hur deras livsmiljö och ekonomi såg ut, samt hur de avlidna begravdes.  Hundratals skelett på den gamla kyrkogården har grävts fram och de kan ge viktig information om det samhälle människorna levde i. I en grav hittades liken efter sex män, tre av dem hade blivit skjutna med muskötkulor vilket kan tyda på att de var soldater och dog under stridigheter.

Foto: Markus Andersson (Arkeologerna CC-BY)

Den arkeologiska undersökningen genomförs i samverkan mellan tre olika aktörer: Arkeologerna, Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ samt Bohusläns museum. Vi är dock inte de första som gräver på platsen; redan för nästan 100 år sedan utfördes här arkeologiska undersökningar under ledning av Sixten Strömbom. Även på 1960-talet undersöktes delar av staden, men aldrig förr har detta skett i så stor skala som under de senaste åren.

Utgrävningen pågår till september 2017.

Läs mer om projektet Staden Nya Lödöse här.

Gamla och Nya Lödöse

Under medeltiden var det liv och rörelse på platsen. Historien om staden Nya Lödöse började på 1400-talet, då Sverige såg helt annorlunda ut än vad det gör i dag. År 1397 hade de nordiska länderna undertecknat en fredsunion i Kalmar, men det dröjde inte länge förrän Västsverige blev skådeplatsen för nya unionsstrider. Nästan hela den viktiga kusten mot väster tillhörde Danmark, det var bara en smal passage utmed Göta älvs mynningsområde som oftast behärskades av Sverige. År 1473 undertecknade därför den svenska riksföreståndaren Sten Sture ett beslut att bygga en ny stad vid Säveåns mynning vid Göta älv.

Den äldre handelsstaden Lödöse som grundades på 1000-talet låg drygt 30 kilometer norrut utefter Göta Älv. Under unionsstriderna på 1470-talet fick svenska skeppare betala tullavgifter på väg till och från Lödöse och detta brukar ses som en av orsakerna till att man beslöt bygga en ny stad närmare Västerhavet. Städerna kom att kallas Gamla Lödöse och Nya Lödöse.

Nya Lödöse byggdes efter en bestämd plan med trähus och stenlagda gator. Alla som flyttade till den nya staden erbjöds tullfrihet i 20 år, tre frimarknader och skydd mot hövitsmannen på Bohus fästning. Redan efter 20 år hade Nya Lödöse vuxit sig så pass stort att staden tillsammans med Kalmar och Söderköping var en av de tre största utskeppningshamnarna för varor från Götalandskapen. Men det var inte slut på krigen. Nya Lödöse flyttades till en ny plats nära Älvsborgs fästning men den nya Älvsborgsstaden brändes ner 1563. Staden återuppbyggdes på sin ursprungliga plats och snart växte befolkningen till 1 500–2 000 personer. Men 1612 brändes och skövlades staden igen. 1624 brändes till slut hela staden ner på order av Gustav II Adolf.

Staden föll i glömska och Nya Lödöse blev så småningom ”Gamlestaden”.

Läs mer i rapporterna:

Stadsgård 1–4, Nya Lödöse
Nya Lödöse Rapport 2018:1. Inför detaljplaner, Gamlestads torg etapp 2 och Gamlestadens fabriker. 
Nya Lödöse Rapport 2018:2. En begravningsplats under Gamlestadens fabriker.
Nya Lödöse Rapport 2018:3. Schaktningar i Gamlestaden och nya vägar på Marieholm.
Nya Lödöse Rapport 2021:3. Stadsgård 5, 6, 9, 16, 17, 32, gata B, samt vretar. Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden
Nya Lödöse Rapport 2021:4. Nya Lödöse kyrka och kyrkogård. Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden 2013–2014 och 2016–2018
Nya Lödöse Rapport 2021:4. Bilagor

Keramik och skärvor från lerkrukor. Foto: Markus Andersson (Arkeologerna CC-BY)

Den gamla kyrkogården har undersökts, här skelett från en av gravarna. Foto: Markus Andersson (Arkeologerna CC-BY)
Arkeologerna har grävt i Gamlestaden sedan 2013 i en av de största stadsarkeologiska undersökningar som gjorts. Foto: Markus Andersson (Arkeologerna CC-BY)