Hjärup

Guldskatt hittad i Hjärup

En guldskatt har hittats vid utgrävningarna av en järnåldersgård i Hjärup i Skåne.

En stormannagård i Hjärup

En guldskatt, flera skelettgravar och fibulor. Under 2017 grävdes en järnåldersboplats i Hjärup, Skåne.

Hjärup 21:38

Rapport 2016:56. Arkeologisk undersökning och Arkeologisk kontroll, Skåne. Katalin Schmidt Sabo m. fl.

Uppåkra 34

Rapport 2016:60 Arkeologisk undersökning/schaktningsövervakning, Skåne. Annika Knarrström