kokgropar

"Stämmet" – schaktning för VA-ledning

Rapport 2017:81. Arkeologisk utredning, Halland. Bengt Westergaard

Varbergstunneln

Rapport 2017:75. Arkeologisk förundersökning, Halland. Johannes Nieminen

Kokgropar från bronsålder

84 kokgropar från bronsåldern har hittats i Sunnvära.