Blogg

Blogginlägg 2010.10.12

Undersökt… och nu även daterad

Ni kanske minns den mindre boplatsen i Rasbo vi undersökte i juni och som vi kallade Lilla Prästgården? Nu har...

Blogginlägg 2010.10.12

Gänget på kullen

Det är riktigt härligt att vara ute just nu! Morgnarna är visserligen smått kyliga men efter klockan 9 njuter vi...

Blogginlägg 2010.10.08

Mysteriet med barnet i ”brunnen”

Vi har under den gångna veckan arbetat intensivt med att undersöka gropen med barnskelettet. I förra veckan fick vi hjälp...

Blogginlägg 2010.10.07

Åååhh vad fint!!

Det här är väl vad vi tänkte allihopa när vi kom fram till Inhåleskullen första grävdagen. Det som tidigare var...

Blogginlägg 2010.10.05

Arbetet fortsätter med full fart

Vid Gustavslund fortsätter vi med att undersöka våra hus samtidigt som nya medarbetare tillkommer. Vi har nu förstärkt vår grupp...

Blogginlägg 2010.10.04

Husgruppen rapporterar: Välbevarade gjutformsfragment!

Nu har vi kommit en bra bit på väg med undersökningen av verkstadshuset. Huset är av suterrängmodell och alltså delvis...

Blogginlägg 2010.10.04

Skuggan av en människa

Runt om på hela Björkgärdet kommer det anläggningar som är eller kan vara gravar. Dessutom påträffas koncentrationer av brända människoben...

Blogginlägg 2010.10.04

Barnskelett funnet i våtmark

Efter en del tekniska problem har vi nu glädjen att åter kunna blogga och dela med oss av allt spännande...

Blogginlägg 2010.10.04

Inhåleskullen – vågar vi gräva där?

Nu är det dags för oss att undersöka ett gravfält med ett trettiotal gravar i de sydvästra delarna av Uppsala....

Blogginlägg 2010.09.24

Nya fynd i Gustavslund

Vi arbetar oförtrutet vidare. Aja och Linda har undersökt var sitt grophus. I dessa delvis nedgrävda hus har man ägnat...

Blogginlägg 2010.09.19

Bland uråldriga hus och krukskärvor

Under veckan som gick blev vi är färdiga med matjordavbaningen. Vi tackar våra duktiga maskinister från Sydschakt. Den yta vi...

Blogginlägg 2010.09.17

Digital arkeologi i Örja

Försök med digital arkeologi i Örja Under Örjas slutundersökning genomfördes det ett försök inom digital arkeologi. Metoden som användes kallas...