Blogg

Blogginlägg 2010.06.21

Nytt från Skeke

På Skeke har nu schaktningen gått in på sin åttonde vecka och ett helt nytt landskap börjar nu framträda. Platåhuset...

Blogginlägg 2010.06.19

Det ligger en häst begraven!

Veckans blogg från Örja handlar om fyndet av ett välbevarat hästskelett från gård 20. Skelettet kom i dagen redan i...

Blogginlägg 2010.06.17

Rapport från den uppländska leran i Rasbo

Nu är vi färdiga med den lilla boplatsen vid Prästgården. Resultatet blev ungefär det förväntade. Vi är övertygade om att...

Blogginlägg 2010.06.16

Sveriges äldsta palsternacka

Nu står det klart! Jens Heimdahl har i Åkroken hittat Sveriges troligen äldsta palsternacka! Eller: ett frö avsett för att...

Blogginlägg 2010.06.16

Senaste nytt från Strömmen

Vad har hänt se’n sist? Det är nu gått några veckor sedan vi senast var på Strömmen. Huvuddelen av fältarbetet...

Blogginlägg 2010.06.15

Björkgärdet

Vid Björkgärdet har det visat sig finnas oväntat många gravar av en typ som vanligtvis hör till yngre bronsålder och...

Blogginlägg 2010.06.11

Redan flera fynd från skärvstenshögen

Vi har nu arbetat med skärvstenshögen i en och en halv vecka. Två kvartiler har börjat grävas och flera fynd...

Blogginlägg 2010.06.11

Regn, slit och släp!

Regn, regn och åter regn faller över de snart avblommade rapsfälten i Skåne och över oss och vår grävningsplats i...

Blogginlägg 2010.06.09

Vikingatida fynd vid prästgården

Flygbild av undersökningsormådet vid Prästgården. Foto Max Marcus, Hawkeye flygfoto.Förra helgen var det dags för en första metalldetektering av den...

Blogginlägg 2010.06.08

Vägen genom staden

En stor charm med att undersöka medeltida stadslämningar är att det av naturliga skäl finns mycket bevarat. För en annan...

Blogginlägg 2010.06.08

Fornt på en moränknalle i Älby

Under förundersökningarna vid Älby sommaren 2009 påträffades ett antal stensträngar, två torpgrunder och ett skärvstensröse på sydsluttningen av en moränförhöjning....

Blogginlägg 2010.06.04

Urnesspänne funnet i Örja

Avbaningen av matjord på gård 12 och 20 börjar närma sig slutet och vi håller i dagarna på att växla...