2021

Rapport 2021:121
Arkeologisk förundersökning 2020
Skåne, Kristianstads och Bromölla kommuner, Fjälkinge, Trolle-Ljungby och Gualöv socknar, fornlämning L1991:8572, L2019:4277, L1991:8669, L1986:8923, L1986:8924, L1986:7290, L1985:146, L1986:8922 och L1986:7369
Nathalie Hyll med bidrag av Caroline Ahlström Arcini, Per Lagerås, Sofia Lindberg, Santeri Vanhanen och Björn Wallebom

Inför Trafikverkets planer på att bygga ut väg E22 mellan Fjälkinge och Gualöv i nordöstra Skåne genomförde Arkeologerna vid Statens historiska museer i Lund under sensommaren och hösten 2020 en arkeologisk förundersökning. Resultaten visar att området varit mycket attraktivt att bo och leva i då man valt att bosätta sig där under loppet av såväl yngre stenålder som bronsålder och järnålder. Kring en tidigare undersökt hällkista från sista delen av yngre stenålder påträffades dessutom spår som sannolikt kan kopplas till rituella aktiviteter. Därjämte framkom resterna efter en äldre gräns mellan Fjälkinge bys in- och utägor. Flera av lämningarna anses vara så intressanta att de föreslås bevaras eller undersökas vidare.