2021

Rapport 2021:49
Arkeologisk utredning steg 1, 2021
Skåne, Östra Göinge kommun, Knislinge och Hjärsås socknar, lämningsnummer L1991:2514, L1987:2760, L1991:2136, L1991:2128 samt L1991:2168
Annika Knarrström