Ostlänken

Nyhet 2019.02.01

Pollen ger svar på landskapets gåtor

Nära 1 000 platser ska undersökas av paleoekologer inför Ostlänken. "Det handlar om att kartlägga landskapets historia".

Uppdrag

Det förflutna kring Uttersjön

Gravar och boplatser från stenålder och senare tid har hittats nära Nyköping. Flera platser undersöks arkeologiskt inför bygget av Ostlänken. 

Uppdrag

Arkeologiska spår längs Ostlänken

Gravfält, en medeltida väg och spännande prover från våtmarker som berättar om landskapets förändring. Följ ett av Sveriges största projekt.

Ostlänken 2019.01.15

Från jägare till rallare i Ginkelösa

Hösten 2018 fortsatte vi att arbeta med Ostlänken. På en skogsklädd höjd nära Linköping hittades stensättningar och en blockgrav.

Blogginlägg 2018.05.18

Åter i Kolmården

De arkeologiska utredningarna inför Ostlänken fortsätter. Allt eftersom järnvägsplanerna utvecklas får vi nya platser där vi söker spåren efter förhistoriens människor.

Publikation

Ostlänken

Rapport 2015:2. Arkeologisk utredning, Östergötland. Pia Nilsson m. fl.

Publikation

Ostlänken

Rapport 2015:47. Arkeologisk utredning, etapp 1, Södermanland. Wivianne Bondesson

Blogginlägg 2017.03.27

Fynd av ny fornlämning

Det finns ett stenbrott söder om E4:an, inte långt från vattentornet i Norsholm. Skogen i området är avverkad och från...

Blogginlägg 2017.03.17

Subtila fynd…

Objekt 53 ligger på en mindre moränavsats som vetter åt väster alldeles intill E4:an. Tidigare har ytan pekats ut som...

Blogginlägg 2016.10.03

”Stenålder överallt”

Måndag morgon. Vi har förflyttat oss något österut på ön vid Bäckeby. Den här gången drar vi sökschakt nära E4:an...

Blogginlägg 2016.09.29

Nyfynd vid Bäckeby

De hittills goda resultaten i sökandet efter stenålderslokaler har inneburit att vi tilldelats några nya ytor som ska undersökas.

Blogginlägg 2016.09.28

Besök i fält

Idag kom en grupp seniora kvartärgeologer och arkeologer förbi vår utredning vid Bäckeby. Deras intresse är förståeligt. För drygt 25...