Staffanstorp

Blogginlägg 2016.10.03

En första utvärdering

Ni som läser våra inlägg har förstått att insamling av metallföremål är en viktig del av Vikhemsprojektet.

Blogginlägg 2016.09.29

Fint besök i Vikhem

Idag fick vi besök på grävningen av professsor Mats Roslund.

Blogginlägg 2016.09.28

Ett hus från 500-tal

Nu börjar vi äntligen få fram spåren efter de hus som järnåldersmänniskorna bott i!

Blogginlägg 2016.09.26

Fina fynd första dagen

Då var vi igång! Första dagens matjordsavbaning är avklarad. I schakten påträffade vi stolhål, gropar, härdar och möjligen ett grophus....

Blogginlägg 2016.09.25

En abbasidisk dirhem

Efter att ha rådfrågat våra numismatiska experter om våra myntfynd har vi fått reda på att myntet är en abbasidisk dirhem

Blogginlägg 2016.09.23

Upphittat: Ett hjaltformigt förgyllt föremål!

Enligt ordboken är ”hjalt” ett ålderdomligt ord för ”svärdsfäste”.

Blogginlägg 2016.09.22

Finfynd från vendeltiden

Idag påträffade vi ett finfynd som antyder att en person som befann sig relativt högt i samhällspyramiden bott i Vikshem...

Blogginlägg 2016.09.22

Holkyxa av brons

Lite variation skadar väl inte? I anslutning till en koncentration av metallföremål från järnåldern finner vi den här lilla holkyxan...

Blogginlägg 2016.09.21

Näbbfibula och mynt

Dagens metallföremål presenteras i två kronologiska paket: Ovanpå plastpåsarna ligger vendeltida föremål (550-800 e. Kr.). Här noterar vi att näbbfibulan...

Blogginlägg 2016.09.20

Vendelkråka och spännen

I dagens skörd av metallföremål finner vi bland annat en halv Vendelkråka och ett par likarmade spännen.

Blogginlägg 2016.09.19

Metalldetekteringen inledd

I morse inleddes metalldetekteringen på Vikhemsboplatsen. Flera fina fynd har redan sett dagens ljus.

Blogginlägg 2016.09.15

Arkeologi i Vikhemsområdet

En stubbåker i utkanten av Staffanstorp. Den sista skörden har bärgats: jordhögar och hus skvallrar om att förändring är på gång.