Staffanstorp

Blogginlägg 2016.11.10

Nytt arabiskt mynt

Iohannes detekterar fortfarande fram spännande fynd. Det arabiska myntet på fotografiet (sekundäranvänt som hängsmycke) är liksom de övriga dirhemerna som...

Blogginlägg 2016.11.09

Mårtensafton och snö

Den sedvanliga Mårtensknäppen. Iohannes och Christoffer schaktar oförtrutet vidare tillsammans med Per Arne.

Blogginlägg 2016.11.01

Fibulor och hästoffer

Under förundersökningen fann man tre gropar, kanske hästoffergropar. Ben i en av dem daterades till 500-talet e Kr. Nu har vi hittat en ny.

Blogginlägg 2016.10.31

Ett vendeltida ryggknappsspänne

Bomber och granater, utbrast vi när Iohannes plockade upp en del av ett vendeltida (550-800 e.Kr.) ryggknappsspänne ur matjorden. Detta...

Blogginlägg 2016.10.28

Mycket vapen under järnåldern

Yngre järnålder var en orolig tid. Därför är det inte förvåndande att vi har påträffat en del vapendetaljer på grävningen....

Blogginlägg 2016.10.27

Osteolog på besök

Idag besöker osteolog Ola Magnell undersökningen och går igenom de djurben som vi hittills samlat in. De flesta ben var...

Blogginlägg 2016.10.19

Något utöver det vanliga

...ett spänne av förgylld brons, i cloisonnè-teknik. Vi vill inte peta på det för mycket men minst 13 små planslipade granater har bevarats.

Blogginlägg 2016.10.17

Beden, Kungsbetet och hästens betydelse

Jordarterna domineras av moränleror som är synnerligen väl lämpade för spannmålsodling. I första hand odlade man korn

Blogginlägg 2016.10.14

Ett riktigt långt hus…

Idag grävde vi fram vårt längsta hus hittills. Huset är strax över 30 meter långt.

Blogginlägg 2016.10.12

Förkolnad säd i husen

Vi har nu börjat gräva ut de första anläggningarna och direkt poppar det upp förkolnade sädeskorn.

Blogginlägg 2016.10.10

Historisk tid i Vikhemsområdet

Vi tror att bosättningen i området upphörde kring år 900 e Kr. Här vill vi kort beskriva det yngre bruket av platsen.

Blogginlägg 2016.10.03

Samlade fynd under veckan

En rad vackra fynd har dykt upp, bland annat en liten bronsnyckel.